image
برندسازی به فرایند خلق ارزش برای مشتری است. تمام چیزی‌هایی که مشتری در خصوص هویت تجاری شما باید بداند، حس و تجربه نماید. اگر قصد تعریف برندسازی را داشته باشیم، باید انواع برند را بشناسیم، اما برندسازی در چند حوزه بسیار پرکاربردتر است :
  1. برند خدمات : این برند به دنبال ایجاد دانش، فرهنگ و تجربه در مواجه خدمات شرکت و یا اشخاص است. مثل قالی‌شویی و بانک
  2. برند خرده‌فروشی : این برند ، ترکیبی از تجربیات مشتریان محصولات و خدمات است . مثل : پیتزا بوف ، اکبر جوجه
  3. برند محصول : برندی که به دنبال ایجاد تجربه ، پیرامون محصول است. مثل : نایک ، بنز ، سونی
برندسازی به معنای ایجاد و افزایش سطح آگاهی و ترویج و تشویق شرکت به استفاده از استراتژی و تاکتیک‌هاست. به عبارت دیگر، برندسازی به معنای گسترش ارزش ویژه برند با استفاده از کمپین تبلیغاتی و استراتژی‌های ترویجی است. گامهای اساسی برندسازی
  1. تعریف برند
  2. تمایز و جایگاه یابی برند
  3. پایه گذاری و مواجه با برند
  4. شخصی سازی برند
  5. بررسی و حسابرسی برند
برندینگ بیش از یک نام یا یک سمبل است . برند متاثر از افراد، عناصر بصری ، فرهنگ ، شیوه ، درک ، لغات ، پیام ، روابط عمومی ، نظرات ، اخبار و به ویژه شبکه‌های اجتماعی است. دقیقا شبیه یک بچه که به دنیا می‌آید و برای وی یک نام انتخاب می‌شود، یک برند نیز نیاز به پرستاری ، تغذیه ، حمایت ، توسعه و مراقبت مستمر برای رشد و توسعه دارد. برخی برندها دارای چرخه عمر دارد و به دوران پیری می‌رسند. برخی برندهای بدون زمان هستند و هرگز نمی‌میرند  و فقط مجددا به دنیا می‌آیند یا مجددا خلق می‌شوند، گاه برخی برندها ، دارای عمر کوتاه هستند ، اما در مدت حیات خود بسیار قوی و موفق هستند و دارای یک هویت و میراث مانا هستند. برندینگ عبارت است از تجمیع بیانیه ماموریت ، اهداف و مفهوم روح شرکت که از طریق صدای برند و زیبایی شناسی بیان می‌شود. برندینگ شامل یک سری اقدامات و عملیاتی است که یک برند برای سازمان خلق می شود . اگر بخواهیم از نظر سلسله مراتب در نظر بگیریم ابتدا برندینگ انجام می گردد و پس از آن که برندی خلق شد حال زمان رشد و پرورش برند است که به این مرحله برندسازی می گویند. تیم رایان سافت لند در تمامی این مراحل همراه، همسفر و پشتیبان شماست.